Month: August 2021


  • ร่วมต้านโควิด-19 (ฉีดวัคซีน)

    บริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิล เซอร์วิส จำกัด หรือ EMS เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 100% เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ ความอุ่นใจในการทำงาน และใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อไป